Política de privacitat

Avís legal: aquest document va ser creat amb fins purament informatius. En utilitzar-lo, accepteu aquest avís i teniu en compte que Webnode no és responsable de cap acció presa o ús basat en el contingut d'aquest lloc web. Us recomanem encaridament que busqueu assessorament legal i ajusteu aquest document per satisfer les necessitats del vostre negoci.

La Botiga [....] a la pàgina web [....] amb número d'identificació [...] amb seu a [...] processa dades personals facilitades per l'Usuari per complir i, addicionalment, confirmar els Termes i Condicions, per processar comandes i enviaments en línia i per a la comunicació necessària durant el període de temps establert per la llei.

Normes generals

1. El controlador de dades personals, de conformitat amb la RGPD (en endavant anomenat "Reglament") és [.....], número d'identificació [....], situada a [....] (en endavant denominat "Controlador ");

2. Els detalls de contacte del Controlador són: e-mail: [......], telf.: [.........];

3. Les dades personals fan referència a qualsevol informació que es relacioni amb una persona física identificada o identificable.

La font de les dades personals

1. El controlador processa les dades personals obtingudes amb el consentiment del Client i són recopilades a través de l'ordre de compra i del compliment de la comanda creada a la botiga online. [...].;

2. El controlador processa només les dades didentificació i contacte del Client que són necessàries per al compliment del contracte de compra;

3. El controlador processa les dades personals per a fins d'enviament de la comanda i de comptabilitat, i per a la comunicació necessària entre les parts contractants pel temps estipulat per la llei. Les dades personals no es faran públiques i no es transferiran a altres països.

Propòsit del procesament de dades

El controlador processa les dades personals del Client per als següents propòsits:

1. Registre al lloc web [....] d'acord amb el Capítol 4, Secció 2 del RGPD;

2. Per al compliment de la comanda en línia creada pel Client (nom, adreça, correu electrònic, número de telèfon);

3. Per observar la llei i les regulacions que sorgeixen de la relació contractual entre el Client i el Controlador;

4. Les dades personals són necessàries per al compliment del contracte de compra. El contracte no es pot concloure sense les dades personals.

Duració de l'emmagatzematge de dades personals

1. El controlador emmagatzema les dades personals durant el període necessari per al compliment dels drets i les obligacions derivats de la relació contractual entre el controlador i el client i durant els 3 anys següents a la conclusió de la relació contractual;

2. El controlador ha d'eliminar totes les dades personals després de l'expiració del període estipulat per a l'emmagatzematge de dades personals.

Destinataris i processadors de dades personals

Els tercers que processen dades personals del Client són subcontractistes del Controlador. Els serveis d'aquests subcontractistes són indispensables per al compliment exitós del contracte de compra i el processament de la comanda en línia entre el Controlador i el Client.

Els subcontractistes del controlador són:

  • Webnode AG (plataforma de tenda online);
  • Empresa transportista;
  • Google Analytics (anàlisis de la pàgina web);

Drets del client

De conformitat amb el Reglament, el Client té dret a:

1. el dret daccés a les dades personals;

2. el dret a la rectificació de dades personals;

3. el dret a esborrar dades personals;

4. el dret a oposar-se al processament de dades personals;

5. el dret a la portabilitat de dades;

6. el dret a retirar el consentiment per al processament de dades personals per escrit o per correu electrònic enviat a: [....];

7. el dret a presentar una queixa davant lautoritat supervisora ​​en cas de sospita dincompliment del Reglament.

Seguretat de les dades personals

1. El controlador declara prendre totes les precaucions tècniques i organitzatives necessàries per a la protecció de les dades personals;

2. El controlador ha pres precaucions tècniques per protegir els espais on s'emmagatzemen les dades, en particular, per assegurar l'accés a l'ordinador amb una contrasenya, l'ús d'un programari antivirus i el manteniment regular dels ordinadors.

Disposicions finals

1. En realitzar una comanda electrònica al lloc web [....] El client confirma estar informat sobre totes les condicions de protecció de dades personals i les accepta en tota la seva totalitat;

2. El client accepta aquestes regles marcant la casella de verificació al formulari de compra de la comanda;

3. El controlador pot actualitzar aquestes Regles en qualsevol moment. La nova versió actualitzada haurà de ser publicada al vostre lloc web.

Aquestes Regles entraran en vigència a [data]